Management Committee

Name Designation
Sh. Ram Kishan Gupta President
Sh. Sandeep Jain Vice President
Sh. Kapil Kumar Secretary
Sh. Raj Kumar Kalra Treasurer / Manager
Sh. Parveen Kumar Aggarwal Joint Secretary
Smt. Saroj Aggarwal Lady Member
Sh. Adesh Saxena Member
Sh. Mahesh Aggarwal Member
Sh. Ram Kishan Aggarwal Member
Sh. Dinesh Kumar Goyal Member
Sh. Gopal Chand Garg Member
Sh. Radhey Shyam Singhal Member
Sh. Nand Kishore Gupta Member
Sh. Pawan Kumar Member
Sh. Anil Kumar Member
Sh. Sunil Kumar Khandelwal Member
Sh. Chander Shekhar Member
Sh. Ramesh Kumar Mittal Member
Sh. Surender Khurana Member
Sh. Amit Taneja Member
Sh. Gopal Dass Goyal Member